პარტნიორები

შპს ქარდიinfo@cardiscount.ge     577949433

შპს ქარდი-ის შეთავაზებები

შპს ქარდი-ის ლოკაციები