პარტნიორები

GAS ENERGY

კომპანია ფლობს 12 თხევადი გაზის ბაზას, ქვეყბის სხვადასხვა რეგიონებში. ამასთან გაზ-ენერჯი ფლობს და მართავს 20 ბუნებრივი გაზის და 15 თხევადი გაზის გასამართ სადგურს.

gasenergy@cardiscount.ge     2180793

GAS ENERGY-ის შეთავაზებები

GAS ENERGY-ის ლოკაციები